چارت سازمانی انجمن صنفی صنایع قیر استان اصفهان

مطابق فصل سوم اساسنامه ارکان انجمن عبارت است از :

الف) مجمع عمومی

     مجمع عمومی که عالی ترین رکن انجمن می باشد از اجتماع اعضای حقیقی و نمایندگان اعضای حقوقی تشکیل می شود و شامل کلیه کارفرمایان شاغل در صنعت تولید و مظروف سازی قیر که دارای پروانه بهره برداری از سازمان صنعت ، معدن و تجارت هستند ، می گردد . لازم به توضیح است که برای عضویت در این انجمن صنفی و داشتن حق رای در مجمع عمومی علاوه بر شرط اعلام شده شروط دیگری نیز وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از :

1-تابعیت ایران 

2-قبول و تعهد اجرای مقررات اساسنامه ، تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان انجمن صنفی 

3-پرداخت ورودیه و همچنین حق عضویت به طور ماهیانه مطابق بند های الف و ب ماده 17 اساسنامه که تامین کننده منابع مالی انجمن صنفی می باشد .

ب) هیات مدیره

اعضای هیات مدیره انجمن صنفی صنایع قیر استان اصفهان شامل 5 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل می گردد که با رای کتبی و مخفی اعضای حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 5/3/1392 برای مدت 3 سال انتخاب شده اند .

سمت اعضای هیات مدیره 

ج) بازرس

انجمن صنفی صنایع قیر استان اصفهان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که با رای مستقیم و مخفی اعضاء از بین کاندیداهای واجد شرایط در تاریخ 5/3/1392 برای مدت یک سال انتخاب گردیدند . 

1-آقای سید مجتبی میر علائی ، بازرس اصلی

2-آقای سید مسعود خاتون آبادی ، بازرس علی البدل

د) دبیرخانه انجمن

    انجمن صنفی صنایع قیر استان اصفهان دارای یک دبیرخانه می باشد که مسئولیت پیگیری و عملیاتی نمودن مصوبات هیات مدیره و همچنین کلیه امور اجرایی انجمن بر عهده آن می باشد . این دبیرخانه در خیابان وحید – چهارراه خاقانی – ساختمان فرشته طبقه اول واحد یک واقع شده و در روزهای زوج از ساعت 16 الی 19 و در روزهای فرد از ساعت 8:30 الی 13:30 آماده ی پاسخگویی به مراجعین محترم می باشد .

JoomShaper