تاریخچه انجمن 

انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر استان اصفهان به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران پس از تبادل نظر و گفتگوهای فراوان بین بسیاری از کارفرمایان شاغل در این حرفه و پیگیری های لازم از اوایل سال 1392 فعالیت خود را آغاز نموده است .

اگرچه این انجمن از لحاظ سابقه تاریخی از پیشینه زیادی برخوردار نمی باشد ولیکن باید در نظر داشت که موسسین و اعضای هیات مدیره انجمن از سابقه بسیار طولانی در زمینه مظروف سازی ، صادرات و تولید قیر برخوردار می باشند.

لازم به توضیح است که مجوز فعالیت این انجمن صنفی توسط اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی صادر شده و شناسه ملی آن 14003481488 می باشد.

دست اندرکاران انجمن تلاش می نمایند با فراهم سازی بسترهای لازم زمینه های رشد و توسعه کمی و کیفی هرچه بیشتر این صنعت را ایجاد کنند و از زمینه به وجود آمده در فضای امروز جامعه مبنی بر حمایت از انجمن های صنفی و دخالت دادن آنها در عرصه های مختلف اقتصادی استفاده بهینه بنمایند.

بی تردید حمایت های کلیه کارفرمایان صنایع قیر از این انجمن نوپا که متعلق به همه ی آنها می باشد در تامین حقوق و منافع مشروع و قانونی آنها تاثیر بسزایی خواهد داشت . 

 

 

 

 

JoomShaper