سخن مدیرعامل

زفکر تفرقه باز آی تا شوی مجموع                          بحکم آنکه چو شد اهرمن سروش آمد

       حافظ

 در فرهنگ دینی و ادبیات ما نسبت به گرایش به فعالیت های گروهی و با جمع بودن سفارش های فراوانی شده است . سخن " دست خدا با جمع است " و اینکه پیامبر (ص) " رحمت و برکت الهی را برای وحدت و با هم بودن و  عذاب الهی را برای تفرقه و جدایی معرفی کرده اند " و توصیه اکید قرآن درخصوص " تعاون و همکاری در نیکی و تقوا" و هزاران سخن و مطلب دیگر که در این ارتباط بیان شده است، همه حکایت از اهمیت و نقش بسیار سازنده در تعامل و همکاری افراد با یکدیگر دارند . پایه گذاران انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر و بسته بندی فرآورده های نفتی استان اصفهان با اعتقاد راسخ به این حقیقت و پس از سال ها تجربه در این صنعت به منظور بهره مندی هرچه بیشتر از مواهب و اثرات کار جمعی با هم فکری و مساعدت دیگر کارفرمایان محترم این انجمن را تاسیس نمودند .

اینک که با همت و تلاش همه ی عزیزان بسترهای لازم جهت ارتقاء سطح فعالیت ها و توسعه ی همه جانبه به ویژه در ابعاد کیفی فراهم شده است ، از همه ی کارفرمایان محترم کارخانه های قیر دعوت می گردد ، با حضور فعال در انجمن صنفی نسبت به معرفی هرچه بهتر صنف ، نقش موثرتری را ایفاء نمایند . 

در پایان به منظور یادآوری و تاکید نسبت به پایبندی به عهد و پیمان که در تداوم حرکت های دسته جمعی دارای اهمیت فوق العاده می باشد ، به نمونه هایی از توصیه های موجود در این زمینه اشاره می گردد .

- چون عهدی بستید ، بدان وفا کنید و هرگز سوگند پیمان را که موکد و استوار کردید ، مشکنید ، چرا که خدا را بر خود ناظر و گواه گرفته اید . [قرآن مجید]

- عهد و پیمان را پاس دارید به خصوص با وفاداران . [امام علی (ع)]

- ابومالک به امام سجاد (ع) گفت : مرا از تمام آداب دین باخبر گردان ، آن حضرت فرمود : گفتار درست ، حکم کردن به عدل و وفای به عهد . [امام سجاد (ع)]

- آنچه وعده کردی ، وفا کن ؛ تا صاحب دو فضیلت گردی : جود و صدق . [افلاطون] 

- هرگاه با مردم پیمان بستی تا جان در بدن داری به شکست آن اقدام مکن که اصل مروت آنست که آدمی از عهده ی عهد ،نیکو برآید . حقیقت سخاوت را شخصی دارد که چون وعده به کسی دهد ،وفا نماید . [جواهر الاخلاق]

- اگر رفیق شفیقی درست پیمان باش          رفیق خانه و گرمابه و گلستان باش  [حافظ]

امید است شاهد همکاری ، صمیمیت و همدلی بیش از پیش کلیه کارفرمایان محترم صنایع قیر و مظروف سازی در همه مراحل کاری باشیم .

 

JoomShaper