بسمه تعالی

بخشی از مصوبات و اقدامات هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع قیر استان اصفهان سال 92

    در اولین سال شروع بکار انجمن صنفی کارفرمایی صنایع قیر استان اصفهان، هیأت مدیره با برگزاری بیش از 14 جلسه و پیگیری های فراوان، تلاش نمود به منظور تحقق اهداف انجمن و تأمین حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء گام های مؤثری را بردارد که جهت اطلاع،  بخشی از مصوبات و اقدامات به عمل آمده به شرح ذیل اعلام می گردد.

1-     جهت سـاماندهی و تشکیل بانک اطلاعـات در مورد کـارخانه های دارای مجوز و پـروانه بهره برداری در زمینه های مظروف سازی، تولید و صادرات قیر با سازمان صنعت، معدن و تجارت و دیگر دستگاه های مسئول هماهنگی های لازم به عمل آید.

2-     به منظور فراهم سازی شرایط و فضای لازم جهت رقابت سالم و سازنده بین کلیـه شرکت های فعال در مظروف سازی و صادرات قیر از جمله بخش مظروف سازی شرکت نفت جی مقرر گردید تا حصول نتیجه پیگیری های لازم انجام پذیرد. لازم به ذکر است که در حال حاضر چنین شرایطی فراهم نمی باشد و بخش مظروف سازی شرکت مذکور از امتیازات خاص برخوردار می باشد.

3-     به منظور استفاده از توان و پتانسیل کارفـرمایان قیر به ویژه در ابعاد مدیـریتی و سرمایه گذاری مقرر گردید با ریاست محترم کمیسیون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تماس های لازم به عمل آید.

4-     مقرر گردید به منظور تعامل و کسب اطلاعات لازم در مورد مشکلات و نیازهای کارفرمایان از راه های مختلف از جمله بازدید از کارخانه ها، برگزاری جلسات مشترک، مکاتبه و دیگر راه های مناسب ارتباط بیشتری با آنان برقرار شود.

5-     جهت بهبود امور مربوط به حمل قیر مظروف از اصفهان به بندرعباس ضمن هماهنگی و همکاری با انجمن های صنفی مؤسسات و شرکت های حمل و نقل؛ کمیته هماهنگی و تعیین نرخ کرایه متشکل از نمایندگان انجمن صنفی صنایع قیر و انجمن های صنفی حمل و نقل تشکیل و اقدامات لازم را به عمل آورد.

6-     بررسی های لازم در خصوص چگونگی فعالیت کارخانه ها و کارگاه های مظروف سازی قیر از لحاظ مجوز، پروانه بهره برداری و دیگر الزامات مورد نیاز، انجام پذیرد. در این خصوص همکاری و مساعدت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بسیار ضروری می باشد.

7-     جهت انـعکاس اخبار و اطلاعات انجمن و دیگر کاربـرد های مفید، مـقرر گردید یک سـایت اختصاصی طـراحی و راه اندازی شود.

8-      مقرر گردید در خصوص نرخ مظروف سازی با لحاظ نمودن مقدار و قیمت ورق مصرفی، هزینه حمل قیر از پالایشگاه به کارخانه ها و اجرت انجام کار، هماهنگی های لازم به عمل آید.

9-     ضمن مکاتبه با کلیه دستگاه ها و اشخاص مؤثر و صاحب نفوذ در امور قیر عـلاوه بر اطلاع رسانی پیرامون انجمن صنفی، زمینه های تعامل و همکاری در ابعاد گوناگون فراهم شود.

10-    بکارگیری مشاوران کارآمد و ذیصلاح در امور بیمه، مالیات، مسائل کارگری و دیگر امور مورد نیاز صنف از دیگر مصوبات هیأت مدیره بوده است. ضمناً اطلاع رسانی به کلیه کارفرمایان به منظور استفاده از راهنمایی ها و در صورت نیاز پیگیری امور محوله توسط مشاورین مورد اشاره مورد تأکید قرار گرفت.

11-   تعامل و همکاری با مجموعه نفت جی در امور مختلف به ویژه تأمین قیر مورد نیاز، هماهنگی در مظروف سازی و حمل و نقل قیر مظروف شده و همچنین دیگر اموری که در روند کار کارخانه ها دارای تأثیر مثبت و سازنده می باشد، نیز از مصوبات بوده است.

12-   مقرر گردید پیش نویس منشور اخلاقی صنف تدوین شود و پس از بررسی های لازم و توافق جمعی در اختیار کلیه کارفرمایان محترم قرار گیرد.

13-   در هر فصل از سال حداقل یک شماره خبرنامه داخلی تدوین و منتشر شود و مهمترین اخبار و اطلاعات و مطالب مفید در اختیار کارفرمایان و دستگاه های مرتبط قرار گیرد.

14-   در جلسات هیأت مدیره از کارفرمایان و دیگر افراد صاحب نظر به منظور بهره مندی از نظرات و پیشنهادات به صورت متناوب دعوت به عمل آید.

15-   بسترهای لازم جهت عضویت کلیه کارفرمایان در انجمن و فراهم شدن شرایط جهت تحقق خواسته های اعضاء آماده شود.

16-   در خصوص خرید قیر با تخفیف ویژه و توزیع بین اعضاء مقرر گردید رایزینهای لازم به عمل آید و در صورت کسب موافقت های مورد نیاز، اقدام شود.

در خصوص اقدامات به عمل آمده می توان به آماده سازی دفتر انجمن، راه اندازی سایت، انجام ده ها مکاتبه ، برگزاری جلسات متعدد با برخی از مسئولین، جلسات کمیته هماهنگی نرخ کرایه حمل قیر مظروف شده، انتشار سه شماره خبـرنامه داخلی، بـازدید از منـاطق سجزی و مـورچه خورت، برگزاری نشست با مشاوران حقوقی، برگزاری جلسه با تعداد قابل توجهی از کارفرمایان، پیگیری های متعدد در مورد امور مختلف صنف و ... اشاره نمود.

 

اصفهان، خیابان وحید، چهارراه خاقانی، ساختمان فرشته طبقه اول، واحد یک

تلفن: 6292334  

دورنگاه: 6287381

فرم تماس

JoomShaper